شماره‌های پیشین نشریه

خرداد 1400، صفحه 1-40

فصلنامه علمی-تخصصی «حق» نشریه‌ای در حوزه علم حقوق است که مجوز خود را از دانشگاه تهران اخذ نموده و در پردیس فارابی دانشگاه تهران فعالیت می‌کند. هدف این فصلنامه پرداختن به گرایش‌های مختلف حقوق اعم از حقوق مالکیت فکری، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق عمومی، حقوق نفت و گاز، حقوق بشر و سایر رشته‌های حقوقی می‌باشد.
با توجه به رویکرد فصلنامه که مجوز انتشار الکترونیک و کاغذی را به صورت همزمان اخذ کرده، تلاش می‌شود کیفیت مقالات ارتقا یافته و مقالات از سراسر کشور پذیرش شده و پس از طی مراحل و فرآیند داوری در صورت تایید نهایی چاپ شده و همچنین متن تمامی مقالات پذیرفته شده در آدرس سایت فصلنامه به صورت رایگان در دسترس محققان و پژوهشگران قرار گیرد.
گرایش حقوق مالکیت فکری با توجه به نوپا بودن آن در بین سایر گرایش‌های علم حقوق، فصل جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده و با توجه به کمبود منابع در این حوزه مقالات ارسالی در این بخش اولویت ویژه‌ای خواهند داشت، ترجمه مقالات در حوزه حقوق مالکیت فکری نیز که به تایید داوران و هیئت تحریریه از درجه علمی قابل قبولی برخوردار باشند، پذیرش خواهند شد.
از دیگر برنامه‌های فصلنامه پرداختن به سیر تاریخی علم حقوق در ایران از دوران باستان تا کنون است که متاسفانه چندان که باید به آن پرداخته نشده است، از این رو مقالات این حوزه نیز در فصلی جداگانه منتشر خواهند شد.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-40 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار ارشد
دوره انتشار
فصلنامه

ابر واژگان