تماس با ما

راهنمای ارتباط با نشریه و ارسال مقالات:

سایت رسمی نشریه                                                   haghsj.ut.ac.ir

پست الکترونیک                                                          hagh.law.ut@gmail.com

ارتباط با سردبیر                                                           t.me/hagh_ut_editor

شماره تماس مدیرموسئول                                             ۰۹۰۳۸۳۸۴۴۳۷

شماره تماس سردبیر                                                    ۰۹۱۹۸۰۱۱۹۴۹


CAPTCHA Image