اخبار و اعلانات

شماره اول مجله علمی- تخصصی حق منتشر شد

اولین شماره فصلنامه علمی- تخصصی حق در بهار ۱۴۰۰ در پردیس فارابی دانشگاه تهران با مطالب زیر در ۴۰ صفحه منتشر شد: سخن مدیرمسئولیادداشت سردبیر/ ایده در مالکیت فکریاقتضائات اقتصادی مالکیت ادبی و هنری/ متن سخنرانی دکتر محمود حکمت‌نیاگزارش کارگاه حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی/ سید محمدجواد حجازیالزامات شکلی در انشاء رای داوری/ محمدرضا عطایینگاهی اجمالی به کنوانسیون حقوق کودک و منع خشونت‌های پنهان علیه کودکان در فضای مجازی/ دکتر مریم شب‌افروزمعرفی کتاب/ مسئولیت حقوقی سیستم‌های هوش مصنوعیبررسی تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات ...

مطالعه بیشتر