مسئولیت مدنی افسران پلیس در فرانسه

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

ترجمه مقاله
Oleksander, Skrypniuk; Lryna, Kresina; Yuliia, Dorokina; Nataliia, Zolotarova; Oksana, Petrenkos (2019)- Civil Liability of  Police officers in France- jornal of legal  Ethical and Regulatory- volome 22- Pp. 1-8

کلیدواژه‌ها