شماره اول مجله علمی- تخصصی حق منتشر شد

اولین شماره مجله علمی- تخصصی حق

اولین شماره فصلنامه علمی- تخصصی حق در بهار ۱۴۰۰ در پردیس فارابی دانشگاه تهران با مطالب زیر در ۴۰ صفحه منتشر شد:

سخن مدیرمسئول
یادداشت سردبیر/ ایده در مالکیت فکری
اقتضائات اقتصادی مالکیت ادبی و هنری/ متن سخنرانی دکتر محمود حکمت‌نیا
گزارش کارگاه حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی/ سید محمدجواد حجازی
الزامات شکلی در انشاء رای داوری/ محمدرضا عطایی
نگاهی اجمالی به کنوانسیون حقوق کودک و منع خشونت‌های پنهان علیه کودکان در فضای مجازی/ دکتر مریم شب‌افروز
معرفی کتاب/ مسئولیت حقوقی سیستم‌های هوش مصنوعی
بررسی تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور با نگاه ویژه به شوراهای روستایی/ خدیجه احمدآبادی
حقوق نرم‌افزارها و پایگاه‌های داده/ متن سخنرانی دکتر ستار زرکلام
مفهوم نظارت در حقوق عمومی/ مهدی رضائی‌مفرد
معرفی کتاب/ اشاعه مالکیت فکری
مسئولیت مدنی افسران پلیس در فرانسه/ ترجمه نگارسادات اکبری

جهت مطالعه متن مقالات به سایت مجله به آدرس زیر مراجعه کنید.

haghsj.ut.ac.ir