گزارش کارگاه حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسنده

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: کارگاه حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی به همت معاونت آموزش و تحقیقات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در 25 آذر ماه 99 مصادف با هفته پژوهش برگزار شد. مدعوین جلسه دکتر رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر بتول آهنی معاون آموزش و تحقیقات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بودند. هدف این جلسه توضیح راهکارهای حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی بود؛ در همین راستا ابتدا توضیحاتی از قبیل تاریخچه و سیر تحول حقوق مالکیت فکری و مبانی نظری مالکیت فکری و اصول حاکم بر مالکیت فکری توسط دکتر پیلوار مطرح شده و سپس در ادامه مباحثی نظیر تعریف حق نشر الکترونیک، ویژگی‌ها و مزایا و معایب نشر الکترونیک، قوانین و عهدنامه‌های خارجی و داخلی در این حوزه، راهکارهای حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی ودر نهایت پاسخ به پرسش‌های گوناگون در این حوزه توسط دکتر آهنی ارائه گردید‌. در این گزارش سعی شده بدون تحریف کلمات تا جایی که امکان دارد سخنان هر دو کارشناس آورده شود.

کلیدواژه‌ها