بررسی تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با نگاه ویژه به شوراهای روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده حقوق،دانشگاه تهران،پردیس فارابی

چکیده

زندگی روستایی در اعصار گذشته در روستاهایی پراکنده تاحدودی خودبسنده و همگن جریان می‌یافت. اداره عمومی در روستاهای سنتی بر عهده کدخدا بود. او که هم به جماعت رعیت تعلق داشت و هم مورد تأیید و منصوب مالکان و متصرفان بود، نقش واسطه و نیز اداره امورجماعت را بر عهده داشت تا به گونه‌ای کدخدامنشانه و درحد توانش و توان رعیت، کار بهره‌کشی از رعایا را سامان دهد.