حقوق نرم‌افزارها و پایگاه‌های داده

نوع مقاله : سخنرانی علمی

چکیده

سخنرانی دکتر ستار زرکلام در سومین همایش حقوق نشر