راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش مقالات ارسالی به فصلنامه عملی-تخصصی حق

 

به اطلاع دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به فصلنامه علمی-تخصصی حق باید بر اساس شیوه‌نامه ذیل، تدوین و ارسال شود:

 

1- مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2007 یا بالاتر با فاصله خطوط cm 1.15 تایپ شود.

منبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به شیوه APA باشد.

   مثال:

               کتاب تک‌جلدی: (مصباح، 1395: 43)

               کتاب چندجلدی: (مطهری، 1363، ج2: 46)

               چند کتاب از یک نویسنده با سال نشر یکسان: (حیدریان(الف)، 1365: 57)

               مقاله: (ساریخانی، 1375: 56)

 

2- ساختار کلی مقالات

صفحه اول:

-   عنوان کامل مقاله

-   نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول، رتبه علمی، تخصص

-   نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده یا نویسندگان، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت) و پست الکترونیک.

-   عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی(حداکثر 300 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 7 واژه)

  • صفحه دوم تا انتهای مقاله

3- بدنه اصلی مقاله به صورت شماره‌گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.

1- مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سئوال‌های پژوهش.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارائه تعاریف ضروری، بیان کافی چکیده پژوهش‌های انجام شده در موضوع مقاله.

3- روش‌شناسی: نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری اطلاعات.

4- تحلیل داده‌ها و یافته های پ‍‍ژوهش

5- بحث و نتیجه‌گیری: ارائه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط و پیشنهادها.

 

 

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BMitra و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BMitra 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

BMitra 11

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BMitra  12

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

پررنگ (Bold)

BMitra 12

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

متن فارسی

معمولی(Regular)

BMitra 13

منابع فارسی

معمولی(Regular)

BMitra 12

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

BMitra  12

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 11

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

11  Times

زیر نو یس‌های لاتین (Footnotes)

معمولی(Regular)

Times  8

 

 

شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله

 

کتاب

یک نویسنده:

رضاییان، علی(1386)، مبانی و سازمان مدیریت، چ1، تهران: انتشارات سمت.

دو یا چند نویسنده:

عزیزی، شهریار، فتحی، سعید و نوری، روح الله(1390)، برنامه‌ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

کتاب ترجمه شده:

بلنسکی، نیک(1381)،  مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمان‌ها ، ترجمه منصور شریفی کلویی،  تهران: هوای تازه.

مقاله

حمیدی زاده، محمدرضا(1390)، «نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک»، فصلنامه مطالعات مدیریتراهبردی، ش6، ص: 101-81.

پایان نامه و رساله

عزیزی، شهریار(1388)، طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر عملکرد نیروی‌فروش با رویکرد سازمان فروش(رساله دکترا). دانشگاه شهید بهشتی، ایران.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان:

سازمان بنادر و دریانوردی(1391)،  ایران و ترانزیت، قابل دسترسی در آدرس: http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html

صفحات شخصی

روستا، احمد(1391)، استراتژی صادرات،  قابل دسترسی در آدرس: http://www.drroosta.com/learning-articles/19-marketing-sales/26-export-strategy

 

 

v                       نکات مهم

1- مقاله‌های ارسالی نباید به صورت هم‌زمان به سایر مجله‌ها ارسال شده باشند؛ عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

2- پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان‌‌پذیر نیست.

3- دریافت مقاله از طریق پست الکترونیک انجام می‌شود.

4- در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان، نویسنده ارسال کننده مقاله به دبیرخانه، نویسنده مسئول تلقی خواهد شد.

5- مقالاتی که بدون رعایت شیوه‌نامه ارسال شوند، پذیرفته نمی‌شوند.

6- دانشجو می‌تواند مقاله انفرادی جهت چاپ ارسال نماید.

7- حجم هر مقاله نباید بیش از 10 صفحه حروف‌چینی شده و همچنین نباید کم‌تر از 5 صفحه باشد .

8- حاشیه سفید صفحات از بالا 5/2 ، از پایین 5/2 و از سمت چپ و راست 2 سانتی‌متر باشد و هر صفحه حداقل دارای سه پاراگراف باشد.

9- برای مشخص کردن قسمت‌های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند: مبحث، عدد، اعداد ترتیبی، گفتار، فصل، بخش و ... استفاده نشود.

10- حداقل مدت زمان فرآیند داوری یک مقاله 3 ماه می‌باشد.

11- نظرات داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست، بلکه پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیئت تحریریه مجله می‌باشد.

12- اگر تعداد مقالات پذیرش شده بیش از تعداد مقالات مورد نیاز در شماره جاری مجله باشد، مقالات مازاد در شماره های آتی مجله چاپ خواهند شد.

13- از ارسال چند مقاله به طور همزمان خودداری نمایید. (هر نویسنده فقط می‌تواند یک مقاله در دست داوری داشته باشد و در صورت تمایل به ارسال مقاله بعدی می‌بایست تا زمان تعیین تکلیف مقاله قبلی خود صبر نماید).