نویسنده = محمدرضا عطایی
تعداد مقالات: 2
1. یادداشت سردبیر/ ایده در مالکیت فکری

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3-6

محمدرضا عطایی


2. الزامات شکلی در انشاء رای داوری

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 15-21

محمدرضا عطایی